GESCHIEDENIS
Op 15 oktober 1914 nam een kleine groep amateurs in Hoensbroek het initiatief tot de oprichting van een zangvereniging. Als naam koos men “Onze Vriendenkring”. Aanvankelijk vormde de zangvereniging  een onderdeel van de R.K.Werkliedenbond afd. Hoensbroek. Spoedig groeide het ensemble uit tot een grote vereniging en besloot men op eigen benen te gaan staan. Ter gelegenheid van dit feit werd de naam gewijzigd in "Paluda". Hoewel het ledental gestaag groeide waren de prestaties niet navenant. Mede door toedoen van de toenmalig dirigent Hub Royen werd in 1923 besloten tot een fusie met het Treebeeks mannenkoor. Er werd met succes deelgenomen aan concoursen te Scheveningen (1934), Ede en Rijssen (1935) Valkenburg aan de Geul (1937) en Thorn ( 1938). Uiteindelijk kon deze fusie geen  voldoening meer geven en in 1939 werd besloten tot zelfstandig verdergaan van Paluda.

Gedurende de oorlogsjaren probeerde men zich nog enige tijd te handhaven als koor, maar moest onder druk van de bezetter, Paluda wilde zich niet aansluiten bij de Kultuurkamer, alle activiteiten staken. Meteen na de bevrijding werden de activiteiten hervat. Inmiddels bezat het koor ook een afdeling Toneel. Deze afdeling behaalde diverse jaren grote successen in en buiten Hoensbroek. Doordat de vereniging zich meer en meer als zangvereniging presenteerde en de prestaties steeds beter werden, werd de afdeling Toneel langzamerhand naar de achtergrond verdrongen.

In 1952 sloot het koor zich aan bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

In 1954 werd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan in het kasteel van Hoensbroek een groot concert gehouden waaraan fanfare St. Caecilia uit Schinnen, het muziekkorps van de Staatsmijn Emma, het Brunssums Mannenkoor, en de Maastreechter Staar deelnamen.

In 1958 werd het mannenkoor, mede door gebrek aan mannelijke leden en de wisseldiensten van de mannen, omgevormd tot een gemengd zangkoor.

Als gemengd zangkoor maakte Paluda vele concertreizen o.a. naar Ragall, Breitenbach en Fieberbrunn in Oostenrijk, Loszburg/Schenkenzell, Willingen en Mutterstadt in Duitsland en ook naar Luxemburg. In 2006 nam Paluda deel aan een internationaal concours in Praag en in 2008 ging men op concertreis naar Bad Wildungen. 

Het 65 jarig bestaan in 1979 en het 70 jarig bestaan in 1984 werden gevierd met grootse jubileumconcerten. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum in 1989 werd een concert gegeven samen met Marco Bakker en Ingrid Constance Kapelle in Kasteel Hoensbroek. Hier stond o.a. "Porgy and Bess" op het programma.

In 2004 heeft men het 90 jarig bestaan gevierd met een fantastische feestdag die begon met een prachtige
Eucharistieviering in de kerk Grote St. Jan Evangelist.
Er werden jubilarissen in het zonnetje gezet en de dag verliep in een uitermate gezellige sfeer samen met familieleden, vrienden en de vele begunstigers van het koor.

Het 95 jarig bestaan in 2009 werd het hele jaar door gevierd met succesvolle uitvoeringen in Hoensbroek, Brunssum, Rimburg, en Beek. De afsluiting van deze concertreeks was op de eigenlijke feestdag 4 oktober van dit jaar. De traditionele Eucharistieviering in de kerk grote St. Jan om 11.00 uur met aansluitend ontvangst in het verenigingslokaal Hotel "Amicitia" waar aansluitend de receptie plaats vond en de jubilarissen gehuldigd werden.
Het avondfeest dat tot in de kleine uurtjes voortduurde, was buitengewoon gezellig en er was voor 'elk wat wils'.

HEDEN
Paluda telt momenteel 43 leden en staat onder leiding van de beroepsmusicus Jan Zaad en wordt aan de piano
begeleid door zijn dochter Esther Zaad. Paluda heeft een internationaal repertoire van zowel moderne als ook klassieke Nederlandse-, Amerikaanse-, Duitse-, Engelse-, Hongaarse- en Italiaanse liederen.

Regelmatig worden met andere koren concerten georganiseerd en gaat het koor op concertreis.  Wij hebben eveneens een eigen spaarfonds voor de concertreizen, terwijl de ontspanningscommissie zorg draagt voor de organisatie van de Stichtingsdag, Sinterklaas en /of Kerstviering, wandeltochten enz.

Het koor beschikt over een eigen verenigingsblad "de Notenkraker" waarin de vele sponsors en de leden worden geïnformeerd over het wel en wee van het koor.

De leden van Paluda repeteren iedere dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in verenigingslokaal Hotel "Amicitia" aan de markt te Hoensbroek.

Indien u meer informatie over Paluda wenst, verwijzen wij u naar een van de bestuursleden van ons koor of u kunt deze verkrijgen via info@paludakoor.nl

U bent van harte welkom om onze repetities geheel vrijblijvend bij te wonen!!!