AGENDA 2019

  

Zondag 6 januari 
11.00 u.   
“Snertwandeling” voor alle leden met partner en/of introducee.
 Start en eindpunt Amicitia Hoensbroek.
                                                                                                    
Dinsdag 26 maart
20.00 u.
Jaarvergadering
Zondag 19 mei
14.30 u
Lenteconcert vervallen
Dinsdag 18 juni
18.30 u.
Optreden in Verzorgingstehuis Ter Eyck
Dinsdag 9 juli
18.30  u.
Optreden in Verzorgingstehuis PIUS en afsl.1ste halfjaar
                                                                                                                
Dinsdag 20.00 u.
27 augustus
Einde koorvakantie, hervatten repetities
Maandag 18.30 u.
9 september
Optreden in Verzorgingstehuis
Zondag 09.30 u.
20 oktober
Viering 105de Stichtingsdag met H. Mis in Beek/Genhout
Zondag 14.30 u.
24 november
Herfstconcert in Pelgrimskerk
Dinsdag 20.00 u.
17 december
Kerst-Sing-In m.m.v. diverse gasten
   
   AGENDA 2018 

 
Dinsdag 9 januari


1e repetitie in ’t nieuwe jaar

 
Dinsdag 13 februari   


Carnaval geen repetitie.


Zaterdag 10 maart
Opluistering uivaart van ons Paludalid
Caroline Van der Broeck in de Grote St. Jan

 
Dinsdag 20 maart      


Jaarvergadering

 
Zondag 27 mei           

 
Lenteconcert in Muziekschool te Hoensbroek i.s.m. Mechels Vocaal Ensemble, Djembé band uit Maastricht - aanvang 14.30 uur
 


Dinsdag 5 juni

Open repetitie voor ledenwerving 20.00 uur in Amcitia te Hoensbroek
 

 
Dinsdag 10 juli           


Optreden in PIUS -  laatste  repetitie voor de vakantie
 


Dinsdag 28 augustus 


Hervatten repetities
 


Zaterdag 13 oktober   


Viering 104de Stichtingsdag met opluisteren H. Mis in Grote st. Jan
 

 
Dinsdag 18 december


Kerst
-Sing-Inn

 
   

ACTIVITEITEN AGENDA 2017

 

 
3 januari 2017

Tot 21.00 uur repetitie dan drankje en hapje op het nieuwe jaar.
 

20.00 u.
28 februari

Geen repetitie i.v.m. Karnaval
 

- -
14 maart

Jaarvergadering

20.00 u.
 
29 april

Opluistering Uitvaart van erelid de heer Mennie Fleuren

12.00 u.
21 mei

Voorjaarsconcert in Broeklandcollege

14.30 u.
 
23 mei Inloop repetitie 20.00 u.
1 juni Opluistering uitvaart erelid mevrouw Jeannette Eken-Takken 11.00 u.
18 juli

Afsl. 1e hlfj. in Zorgcentrum PIUS

18.30 u.
 
vanaf 19 juli Vakantie  en 29 augustus weer beginnen 20.00 u.
 
28 oktober Viering 103de Stichtingsdag met huldiging van 3 jubilarissen.
 
19.00 u.
19 november Herfstconcert in Muziekschool Hoensbroek.
Optredens van Vocaal Ensemble FUSION o.l.v.
Esther Zaad en leerlingen van de Muziekschool Schunck/Heerlen en Sandra Post met Franse Chansons
 
15.00 u.
19 december

Kerstviering

20.00 u.
   

ACTIVITEITEN AGENDA 2016
 

 
     

 20 december 

 

 Kerstviering

20.00 uur
 11 december

 

 Winterconcert in Pelgrimskerk - m.m.v. Paluda
 Klarinet Choir uit Schinveld  en sopraansoliste
 Beata Wojtczak
 

15.00 uur
6 december  Generale repetitie Winterconcert in Pelgrimskerk 19.30 uur
 15 oktober   
                         
 Viering Stichtingsdag met 3 jubilarissen
 met name Carla Kersjes en Leonie van de Weijer
 beiden 40 jaar lid en Jan Zaad 40 jaar dirigent van
 Paluda.
 Daarom zal de Jubileummis ( geschreven door
 J. Zaad) uitgevoerd worden in de grote St. Janskerk
 
19.00 uur
 20 september  Open repetitie.
 Zangpedagoog Harrie Spronken zal deze avond weer
 verzorgen
 
20.00 uur

17 september

 

 Deelname aan openingsfeest Gebrookerplein voor het
 werven van leden.
11.00 uur
30 augustus    Eerste repetitie na de vakantie

 
20.00 uur
   5 juli       

 Concert Piuscentrum als afsluitng van het 1e halfjaar

 

18.00 uur

       22 mei

  Lenteconcert in Amicitia, toegang gratis.
  m.m.v. SKIBBEREEN  Keltische muziekband en
  kinderkoor TUTTA MUSICA
 

15.00 uur
 23 februari     

 Jaarvergadering in Amicitia.

 

20.00 uur
5 januari       

  Nieuwjaarstreffen in Amicitia, voor leden met partner

 

20.00 uur

 

 

DATUM

       

 

ACTIVITEITEN 2015

 

 

AANVANG

 

dinsdag 6 januari

 Nieuwjaarstreffen leden met partner in "AMICITIA"

20.00 uur

dinsdag 17 maart

Jaarvergadering

20.00 uur

zondag 14 juni

Afscheid pastoor Nevelstein - Grote St. Janskerk samen met het Caciliakoor

10.30 uur

dinsdag 21 juli

Afsluiting 1e halfjaar 2015.
Vrolijk concert in verzorgingstehuis PIUS te Hoensbroek

18.30 uur

21 juli t/m 25 auagustus

Koorvakantie

 
dinsdag 8 september Inloop-repetitie met een gratis koorscholingsles door zangpedagoog Harrie Spronken    20.00 uur
zondag 13 september Opluistering H. Mis samen met Caecilia koor t.g.v. inhuldiging nieuwe pastoor    15.00 uur
zondag 20 september Promotiecampagne voor nieuwe leden tijdens markt in Mariarade   12.00-18.00
dinsdag 22 september 2de Inloop-repetitie met een gratis koorscholingsles door zangpedagoog Harrie Spronken    20.00 uur

zondag 25 oktober

Viering 101ste Stichtingsdag - Opluistering
H. Mis in Grote st. Jan met aansluitend Brunch voor leden en partners in Amicitia.

    11.15 uur

zondag 8 november

Concert in Muziekschool Hoensbroek - thema: Hommage aan Piet Stalmeier

   15.00 uur 

zondag 13 december

Winterconcert in Pelgrimskerk te Trebeek met
Bayanspeler Volodymyr Kurylenko uit Oekraïne  en band met Keltische muziekstijl Skibbereen.
Entree:
€ 5,00

   15.00 uur

Dinsdag 22 december

Kerstviering voor leden en hun partner in Amicitia

   20.00 uur
 

 

DATUM
 

 

 

ACTIVITEITEN 2014

 

 

AANVANG

Zondag 21 december

Kerstconcert in Grote St. Jan te Hoensbroek
St. Jozefkoor, Breuker Mannenkoor, Caecilakoor, Zangeres Thea Kollee en "PALUDA".

  15.00 uur

Zondag  26 oktober

 Viering 100ste Stichtingsdag met H. Mis in
 grote St. Jan, voorgegaan door Bisschop
 Frans Wiertz. Aansluitend huldiging  van
 8 jubilarissen en van 14.30 u. - 16.30 u.
 receptie in Hotel "Amicitia"

    11.15 uur
Zondag  19 oktober  Galaconcert in Kasteel Hoensbroek m.m.v.
 Paluda samen met soliste
 Claudia Couwenbergh, Beata Wojtczak en na de pauze
 Vocalchord (4 stemmen)
   15.00 uur
Dinsdag  26 augustus  Hervatten wekelijkse repetities    20.00 uur
Dinsdag     8 juli  Zomerconcert in Verzorgingshuis PIUS en
 tevens afsluiting 1ste halfjaar - begin van
 de vakantie
   18.30 uur
Dinsdag 24 juni Opluistering afscheidsdienst Piet Zuidam in het crematorium te Geleen    15.30 uur
Zaterdag   7 juni   2de Jubileumconcert in aula Broeklandcollege
 m.m.v. Paluda, Vocaal Ensemble FUSION uit
 Sittard en Les GALLANTS.
   9.30 uur
Zaterdag  26 april  1ste Jubileumconcertin aula Broeklandcollege m.m.v.
 fanfare St. Gabriël Hoensbroek, Breuker Mannenkoor en
 Vocaal Ensemble Quint uit Venlo en Paluda.
   19.30 uur
Dinsdag   18 maart  Jaarvergadering    20.00 uur
Zaterdag 22 januari  Opluistering Plechtige Uitvaartdienst van erelid
 Antoon Ermers
   11.00 uur
Dinsdag    7 januari  Nieuwjaarstreffen voor koorleden en hun partner in het
 verenigingslokaal Amicitia
   20.00 uur
     
     
     
     
 

 DATUM

 

 ACTIVITEITEN  2 0 1 3 

 

AANVANG

dinsdag  8 januari

 Nieuwjaarstreffen voor leden met partner

20.00 uur

dinsdag 26 maart

 Jaarvergadering

20.00 uur

zondag  21 april   

 Concert SHK in de aula van het Broeklandcollege.

15.00 uur
woensdag 24 april  Opluisteren uitvaart Paludalid M. Crombach
 Grote St. Jan
10.30 uur
zondag  2 juni

 Plechtige Eucaristievering b.g.v. Zilveren
 Priesterjubileum van onze Geestelijk Adviseur Zeer
 Eerw. Heer Pastoor Nevelstein i.s.m. Gemengd
 Kerkkoor St. Caecilia en andere verenigingen.

11.00 uur
zondag 16 juni

 Medewerking aan concert vrouwenkoor "Pro Musica" bij
 de Schinvelder Hoeve te Schinveld

19.00 uur

dinsdag  2 juli

 Optreden in Zorgcentrum Emmastaete en tevens
 afsluiting van 1e hlfj. en begin koorvakantie

19.00 uur

dinsdag  20 augustus
 

 Hervatten repetities

20.00 uur

 

zaterdag 26 oktober

 Viering 99ste Stichtingsdag in "Amicitia"

19.00 uur

zondag 22 december

 Kerstconcert i.s.m. 4 Hoensbroekse Koren in
 Grote St. Jan

15.00 uur