Bestuur Paluda


Secretariaatadres:  
                       

Tonny Hendriks - Dabekaussen
Dr. Schaepmanlaan 1
6191 BM  Beek

secretariaat@paludakoor.nl
 

Wout van der Schrier
Voorzitter
Tel. 06 371 694 80
 

Tonny Hendriks-Dabekaussen
Secretaris
Tel, 046 437 36 37

Agnes Swakhoven-Muller
Penningmeester
Tel. 045 572 66 92

foto volgt

 

 

 

 

 

Joke Huizinga - Mulder
vicevoorzitter en 2de secretaris
Tel. 045 511 16 40

 

Fer Andelbeek
Bestuurslid

Tel. 06 520 464 11

 

Hanneke van Criekingen-Evers
Bestuurslid
Tel. 045 521 66 78

 

 

   
Els Ermers- Pijls
Bestuurslid
Tel. 045 522 36 72
 

 
 

 
 

Commissies.
Naast het bestuur heeft onze verenging nog verschillende commissies om alle activiteiten in goede banen te leiden. Daarbij worden zoveel mogelijk leden alsook niet leden bij alle taken en activiteiten van het koor betrokken. In elke commissie heeft minimaal 1 bestuurslid zitting, dit om de communicatie met het bestuur te bevorderen.  

Paluda kent de volgende commissies: 

De concertcommissie.
Deze draagt zorg voor voldoende optredens van het koor, zodat het aan haar muzikale aspiraties voldoet. Zij draagt zorg dat de concerten door Paluda georganiseerd, vlekkeloos verlopen. In deze commissie hebben 2 bestuursleden zitting.

De informatiecommissie.
Deze draagt zorg voor de officiŽle communicatie rondom de vereniging zowel intern als extern en is verantwoordelijk voor het laten uitgaan van informatie naar dag- en weekbladen enz.  Namens het bestuur is Tonny Hendriks-Dabekaussen vertegenwoordigd en fungeert als aanspreekpunt.

De commissie leden en ledenactiviteiten.
Het doel van deze commissie is snel en doelmatig de leden te informeren over gebeurtenissen en activiteiten van het koor en inzicht te krijgen in wat er leeft bij de leden. Tevens verzorgt de commissie het bezoek aan zieke leden. Namens het bestuur is Els Ermers-Pijls in deze commissie vertegenwoordigd en fungeert als aanspreekpunt.

De financiŽle commissie.
Het doel van deze commissie is het ondersteunen van de penningmeester van het koor bij het verwerven van inkomsten, het instellen van bestemmingsreserves t.b.v. toekomstige uitgaven, het werven van donateurs en het opstellen van de jaarlijkse begroting en rekening. Agnes Swakhoven-Muller, de huidige penningmeester is in deze commissie namens het bestuur vertegenwoordigd en fungeert als aanspreekpunt.

    Overige Informatie.          

         Dirigent JAN ZAAD

          

Jan Zaad is afgestudeerd aan het Conservatorium te Maastricht voor de hoofdvakken: Accordeon, Schoolmuziek en Koordirectie.  

Het hoofdvak koordirectie volgde hij bij Marinus Voorberg, Martin Koekelkoren en Jos Besseling.

Met het Hoensbroeks Gemengd Koor "Paluda" heeft hij verschillende grote successen gevierd, met name het behalen van de A-klasse in de Afd. Gemengde Koren, alsmede een groots opgezet jubileumconcert met de uitvoering van "Porgy and Bess" van George Gershwin met koor en orkest en de solisten Marco Bakker en Ingrid Constance Kapelle.
De uitvoeringen "From the Bavarian Highlands" van Edward Elgar met koor en orkest werden 3 keer ten gehore gebracht in de Schouwburgen te Heerlen en Maastricht.

Naast "Paluda" is Jan Zaad nog dirigent van het gemengd koor "Eendracht" uit Rimburg, vrouwenkoor "Pro Musica" Schinveld en is hij de muzikale leider van het "Euregio Accordeon Ensemble".

Tel. 046 452 55 78  -   E-Mailadres: janzaad@ziggo.nl

 

ESTHER ZAAD

       

Esther Zaad, dochter van onze dirigent Jan Zaad is de vaste begeleidster aan de piano/vleugel van "Paluda".

Zij kreeg haar eerste pianolessen aan de Muziekschool te Hoensbroek. Zij studeerde aan het Conservatorium te Maastricht waar zij de diploma's Koordirectie, Docerend en uitvoerend Musicus Piano behaalde.

Momenteel is Esther werkzaam als Pianodocente aan de Muziekschool te Heerlen en als Dirigente van Vrouwenkoor "Thorensis" in Thorn, van het gemengd koor Pey-Echt en het A Capella Koor FUSION uit Sittard.

Verder is zij actief als begeleidster van diverse koren en solisten. Samen met Vťron Jongstra vormt zij een pianoduo en is zij vaste dirigent bij de 'Dag van de Koormuziek' Limburg (VNK).

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

Erevoorzitter: Jef Scholl Ü

Geestelijk adviseur: Zeereerwaarde Heer Pastoor William van Dijck.

Aangesloten bij: KBZON
 


  
Bankgegevens:
Bankrekening  NL65 RABO 0122 4553 71

Inschrijving    KvK Limburg nr. 40187719