Uniek zangersjubileum bij 97 jarig Paluda.

Nadat het koor de Eucharistieviering op voortreffelijke wijze had opgeluisterd in de Grote St. Jan, togen de Paludaleden met hun partners, introducés en genodigden naar het verenigingslokaal "Amicitia" waar een warm- en koud eetbuffet klaar stond, waarvan gretig gebruik werd gemaakt.

Nadat de buikjes waren gevuld ging voorzitter Piet Joosten over tot het officiële gedeelte van de avond en verzocht het echtpaar Hub en Els Ermers-Pijls naar voren te komen.
Ook werden dirigent Jan Zaad en echtgenote Ria naar voren geroepen.  Jan bleek namelijk zijn 7de lustrum te vieren bij Paluda en dat wil zeggen, dat hij al 35 jaar dirigent is van ons koor.
Het bestuur vond dit een gegronde reden om hem hiervoor eens in het zonnetje te zetten en overhandigde hem een drinkbare attentie en Ria kreeg een mooi boeket bloemen aangeboden.

In zijn toespraak aan het jubilerende echtpaar Hub en Els memoreerde de voorzitter hun verdiensten voor de vereniging, hun toewijding en hun vriendschap.
Nadat de onderscheidingen van het koor waren omgehangen en opgespeld en de attenties van de zangersbond waren overhandigd, kreeg Els nog een fleurig bloemetje en werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om het jubilerende echtpaar met deze mijlpaal te feliciteren.

De avond werd verder ingevuld met leuke muziek van DJ Matias, met een grote tombola en door optredens en acts van diverse leden.

Het was wederom een buitengewone leuke en gezellige feestavond, die doorging tot in de kleine uurtjes.