95ste Stichtingsdag op zondag 4 oktober 2009 werd toch een groots feest.

Om 11.15 uur luisterde Paluda de Eucharistieviering op in de kerk St. Jan Evangelist voor de overleden en levende leden van het koor.
Uitgevoerd werd de Missa Tertia 1944 van BŠrdos, aangevuld met stemmige motetten.

Aansluitend hieraan werden de leden met partners en genodigden verwacht in "Amicitia" waar men koffie met broodjes kreeg aangeboden.

Om 13.30 begon de officiŽle huldiging van de jubilarissen, maar eerst werden Dhr. en Mevr. Ermers-Gubbels nogmaals gefÍteerd met hun Briljanten Huwelijk eerder dit jaar en ontvingen
zij beiden een cadeautje en een mooi bloemboeket.
 
Mennie Fleuren 60 jaar lid van Paluda, werd in een leuke speech door de voorzitter toegesproken en daarna mocht echtgenote Helga Mennie de bijbehorende onderscheiding opspelden.
Als erkenning voor zijn zeer trouw lidmaatschap werd Mennie benoemd tot erelid van Paluda.
Deze benoeming wordt nog maar zeer sporadisch toebedeeld en is dus echt een aparte geste.

Hierna vond de huldiging plaats van Marij Ortmans 40 jaar lid.
Ook zij werd lovend toegesproken door de voorzitter.
Ondanks wel en wee in de voorbije jaren, bleef Marij een aimabel persoon en trouw aan Paluda.
Haar zoon Guido mocht haar de bijbehorende onderscheiding overhandigen.

Beide jubilarissen ontvingen naast de onderscheidingen van de NBKZO elk apart nog een cadeau van Paluda en natuurlijk een mooi bloemboeket.

Na de officiŽle huldiging van de jubilarissen, verscheen Wethouder dhr. Jos Offermans ter receptie en vroeg Peter Niesen en echtgenote Annie naar voren te komen, alwaar hij aan een speech begon, waaruit men al snel kon afleiden dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren.

Na een lofrede aan het adres van Peter Niesen verkondigde dhr. Offermans dat hij in opdracht was gekomen van Hare Majesteit de Koningin, om hem in haar naam een Koninklijke Onderscheiding aan te bieden voor het vele werk wat hij in de loop der tijden voor Paluda heeft verricht.

Zichtbaar aangedaan nam Peter de versierselen in ontvangst. en Annie kreeg een mooi boeket bloemen aangeboden.

De receptie die hierna volgde werd uitermate druk bezocht door sympathisanten van Paluda en de jubilarissen.
Jeannette Vermeere toonde zich een verdienstelijke interviewster door zich tussen de receptiegangers te begeven met de microfoon, om hier en daar vragen te stellen, zodat de rij wachtende receptiegangers op een leuke manier werd geanimeerd.

Om 19.00 uur werd men weer terug verwacht in "Amicitia" voor het feestelijke eetbuffet.
Het eten was voortreffelijk er was veel aandacht aan besteed en dat was te zien aan de presentatie en dat kon je vooral proeven.

De feestavond daarop volgend verliep in een ontzettend gezellige sfeer en dat kwam vooral door de leuke muziek en de 'eigen inbreng' van diverse leden waarvoor een oproep was gedaan.

Men heeft kunnen genieten van: - Bierlied (opnieuw ingestudeerd) - Zangduo A & A (Angeline Smits en Agnes Swakhoven) - De Behanger (Horst Breugelmans) - Goochelact (Andrť Veltstra) - De wandelclub (Piet Joosten, Hanneke van Criekingen, Els en Hub Ermers) - Meat Loaf (Joke Cremers en Hanneke van Criekingen) - Aan het strand van Scheveningen (samenzang) met begeleiding van Jan Zaad accordeon.

Het was een geweldig mooi feest in een gezellige onderlinge sfeer wat tot in de kleine uurtjes is doorgegaan.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S VAN DE 95ste STICHTINGSDAG 2009