Koorvakantie 2012 weer voorbij.

Paluda is alweer actief na een welverdiende koorvakantie.

Op 14 augustus hebben wij alle leden weer gezond en uitgerust mogen begroeten.

Vanaf het begin van de repetitie zat de gretigheid van dirigent en leden er voor 100% in, om weer aan de slag te gaan en nieuwe werken in te studeren om goed voor de dag te komen tijdens het geplande ZONDAGMIDDAGCONCERT op 30 september a.s. in de grote St. Janskerk te Hoensbroek - aanvang 15.00 uur.    
Medewerkenden zijn:  Dameskoor PRO MUSICA uit Schinveld - EUREGIO ACCORDEON ENSEMBLE en "PALUDA" deze 3 verenigingen staan allen o.l.v. dirigent Jan Zaad.  De beide koren worden aan de piano begeleid door Esther Zaad.

Misschien komt u ook eens kijken en luisteren en zelf ondervinden hoe het is om te zingen bij Paluda ?  

Dames en herenstemmen zijn altijd van harte welkom.