Concert in H. Hartkerk Mariarade op 26 juni 2009.

Klokslag 20.00 uur begon de voorzitster van het jubileumcomité aan het openingwoord voor het concert t.g.v.
het 75-jarig jubileum van het St. Jozefkoor Mariarade en gaf hierna de bühne vrij voor de optredens van
fanfare St. Hubertus, mannenkoor Breuker Zangers en Paluda.
In 2 blokken werd een zeer gevarieerd programma uitgevoerd door de deelnemende verenigingen die op
deze manier een hommage brachten aan het jubilerende koor.

Na afloop was er veel lof van het publiek over de passende muziekwerken aan het adres van de beide koren en de fanfare.

St. Jozefkoor vanaf deze plaats nogmaals hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor de prettige ontvangst met hapje en drankje in uw verenigingsgebouw.