Afscheid van twee bestuursleden.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 6 april 2010, legden Mevr. Helga Fleuren-de Bruin en Dhr, Peter Niesen hun bestuursfunctie neer.
Voor hun jarenlange inzet in het bestuur van "PALUDA" sprak de voorzitter zijn grote waardering uit en ontvingen beiden als dank, een welverdiende attentie.
Helga kreeg een prachtig bloemboeket en Peter een fles met als inhoud een "slaapmutsje" van een bekend merk en beiden werden door de leden bedankt met een daverend applaus.

Tijdens het verdere verloop van de avond, werden er spijkers met koppen geslagen met het oog op de toekomst van "Paluda" en verliep de vergadering in een prettige sfeer.
In de pauze werd koffie met vlaai aangeboden en door de uitbaters van "Amicitia" Helmie en Kees Outjers werd een extra kopje koffie gesponsord.

Tonny Hendriks-Dabekaussen werd door de vergadering verwelkomd als nieuw bestuurslid en neemt het secretariaat over van Marij Ortmans die een andere functie gaat bekleden in het bestuur.

Helga en Peter vanaf deze plaats nogmaals een welgemeend "Dank je wel" - jullie waren echte kanjers !

N,B.
In de bestuursvergadering van 10 mei j.l. werd Piet Joosten door het bestuur opnieuw als voorzitter gekozen en werd tevens aangesteld als 2de penningmeester. Els Ermers-Pijls heeft het vicevoorzitterschap op zich genomen en Miriam Huibers is aangetreden als 2de secretaris.